Đầu Karaoke ANA X-2 5 số Korea

1,390,000 ₫

1,890,000 ₫

Số lượng :


Đọc được các loại đĩa: MIDI DVD, DVD, VCD, CD, MP3, USB,...
Bộ xử lý âm thanh midi cao cấp SAM 21950 của DREAM, FRANCE.
Tìm kiếm bài hát đơn giản, thuận tiện.

Sản phẩm liên quan